Petra Panáková

Počas štúdia som dostala príležitosť naberať cenné skúsenosti v klinickej praxi prevažne pri diagnostickej práci s dospelými a deťmi. Práca s ľuďmi bola plná výziev a jedinečných príbehov, čo ma podnietilo viac sa zamerať na dialogickú prácu a vstúpiť do psychoterapeutického výcviku. Aktuálne pôsobím na terapeutickej klinike v Prahe, kde sa zameriavam na prácu s dospelými a dospievajúcimi. Verím, že vzťah plný porozumenia, bezpečia, podpory a slobody dokáže pôsobiť ozdravujúco. Práve takýto vzťah vám môžem ponúknuť v rámci našej spolupráce. Rada vás budem sprevádzať nielen v náročných obdobiach, ale aj pri objavovaní a rozvíjaní vlastného potenciálu a zdrojov pre naplnenejší a spokojnejší život.

Cenník sedení

Individuálne: 40€ / 50 min

Skúsenosti

Adresa​

Petra poskytuje sedenia len online.

Osobné stretnutia prebiehajú len v režime OTP.

Témy

DepresiaLGBTQIA+ allyOCDOsobný rozvojPráca s emóciamiPsychická záťažRelaxácia a mindfulnessSebadôveraSebasúcitSmútenieSnyStrata zmyslu životaÚzkosťVzťah so sebouVzťahyZdravotné znevýhodnenieZvládanie životných situácií

Prístup

Človeka vnímam ako individuálnu bytosť, ktorá je zároveň súčasťou celku. Má osobitú históriu, potenciál a životný príbeh, v ktorom je nielen hlavnou postavou, ale aj konateľom zmien. Podporujem osobnú kompetenciu a zodpovednosť. Verím, že každý je najlepším odborníkom na svoj vlastný život. Pri práci uplatňujem postmodernistické zmýšľanie.

Vzdelanie

  • Jednoodborová psychológia, Univerzita Komenského v Bratislave (2016-2021)
  • Psychológ v zdravotníctve, Pražská vysoká škola psychosociálnych štúdií, Praha (2022)
  • Terapia v postmoderne (Gaudia, s.r.o.), Dlhodobý psychoterapeutický výcvik (akreditovaný ČAP), Praha (2022-2028)
  • Kurzy psychodiagnostických metód (Kresba postavy, Kresba stromu, ROR, MMPI), Bratislava, Praha (2021-2022)
  • Kurz krízovej intervencie, ucimekrizovku.cz (2022)
  • Dialekticko-behaviorálna terapie (workshop), Vzdelávací centrum Paluba, Praha (2022)
  • Kurz Narativní práce s pozůstalými osobami, PRO Gaudia, Praha (2022)

Vyjadrenia

Rezervovať sedenie

Po kliknutí na “Rezervuj” budeš presmerovaný na platobnú bránu, kde vieš zaplatiť za vybrané sedenie. Pokiaľ si chceš objednať viac sedení naraz, vráť sa späť na túto stránku a vyber si ďalší termín, zaplatiť ich môžeš naraz.