Jana Molentová

Pracujem ako psychologička v Centre pre deti a rodiny (do 1.1.2019 v Detskom domove). Na tejto pozícii som 7 rokov. Momentálne ako frekventantka výcviku pracujem s klientami pod supervíziou. Počas mojej praxe som sa stretla s mnohými príbehmi a ťažkými osudmi. Verím, že práve terapia a podmienky, ktoré pre človeka vytvára je vhodnou cestou k budovaniu vnútornej sily a istoty, ktorá mu pomôže pri prekonávaní náročných situácií a plnohodnotnému prežívaniu života.

Cenník sedení

Individuálne: 35€ / 50 min
Príplatok za víkend: 5€ / 50 min

Skúsenosti

Adresa​

Jana poskytuje sedenia len online.

Osobné stretnutia prebiehajú len v režime OTP.

Témy

Bezpečné rodičovstvoDepresiaDetské poradenstvoNáročné životné situácieRodičovské zručnostiSebarozvojStresÚzkosťVýchova a vzdelávanie detí

Prístup

V mojej práci využívam na klienta zameraný prístup podľa C. G. Rogersa. Počas spoločnej práce s klientom sa snažím byť jeho rovnocenným partnerom a sprevádzať ho na ceste k jeho sebapoznaniu a rozvoju. Snažím sa pozerať na svet jeho očami a zároveň nachádzať a pomáhať rozvíjať jeho vlastné zdroje potrebné pre prežívanie plnohodnotného života.

Vzdelanie

  • Jednoodborová psychológia, Katolícka univerzita v Ružomberku
  • Frekventantka psychoterapeutického výcviku na Inštitúte PCA, Brno
  • Frekventantka Certifikovaného výcviku vzťahovej väzby zameranom na DDP terapiu.
  • V rámci svojho sebarozvoja sa zúčastňujem vzdelávaní zameraných na traumu a výchovu detí.
  • Zúčastňujem sa odborných konferencií, seminárov, prednášok a workshopov, absolvujem pravidelnú supervíziu, čítam odbornú literatúru a sledujem odborné dokumenty.

Rezervovať sedenie

Po kliknutí na “Rezervuj” budeš presmerovaný na platobnú bránu, kde vieš zaplatiť za vybrané sedenie. Pokiaľ si chceš objednať viac sedení naraz, vráť sa späť na túto stránku a vyber si ďalší termín, zaplatiť ich môžeš naraz.