Stanislava Takáčová

My ľudia sme vzťahové bytosti, vzťahy potrebujeme a zároveň sa vo vzťahoch s druhými meníme. Keďže som psychologička, vzťah medzi psychológom/terapeutom a klientom vnímam ako špecifický vzťah, ktorý si vyžaduje bezpečný priestor a dôveru. V tomto bezpečnom priestore sa stretávame, aby sme videli samých seba jasnejšie, takých, akí skutočne sme a dokázali si lepšie porozumieť. Je to výnimočný čas, ktorý venujeme sebe samému. Niekedy máme obavy pozrieť sa do vlastného vnútra a potrebujeme niekoho, kto nás podporí, pomôže, preto naše sedenia vnímam ako možnosť sprevádzať vás na tejto ceste. Táto cesta môže byť náročná a väčšina zmien si vyžaduje urobiť množstvo menších krokov, avšak dĺžka kroku poskytuje veľký priestor.

Cenník sedení

Individuálne: 35€ / 50 min

Skúsenosti

Adresa​

Stanislava poskytuje sedenia len online.

Osobné stretnutia prebiehajú len v režime OTP.

Témy

LGBTQIA+ allyNáročné životné situácieSebapoznanieSebarozvojSociálna fóbiaŠpecifické fóbieStresÚzkosťVyhorenieVzťahy

Prístup

Poskytujem psychologické poradenstvo a zároveň pracujem aj formou kognitívno-behaviorálnej terapie. Po vytvorení bezpečného vzťahu sa spolu s klientom snažíme porozumieť tomu, čo mu v živote spôsobuje ťažkosti. Snažíme sa porozumieť jeho správaniu, emóciám, myšlienkam, tomu, čo ťažkosti udržuje. Podporujeme to, čo človeku pomáha a je mu užitočné.

Vzdelanie

  • Psychológia, Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave (2011)
  • Frekventantka výcviku v kognitívno behaviorálnej terapii pod supervíziou – ABC inštitút, Liptovský Mikuláš
  • Prvá atestácia v študijnom odbore „psychológia“ – atestačná práca na tému “Psychologické poradenstvo s klientkou s poruchou príjmu potravy so zameraním na sebaponímanie a bodyimidž”
  • Mnoho ďalších seminárov, vzdelávaní v oblasti krízovej intervencie, diagnostiky a poradenstva so zameraním na deti, dospievajúcich ale aj dospelých.

Rezervovať sedenie

Po kliknutí na “Rezervuj” budeš presmerovaný na platobnú bránu, kde vieš zaplatiť za vybrané sedenie. Pokiaľ si chceš objednať viac sedení naraz, vráť sa späť na túto stránku a vyber si ďalší termín, zaplatiť ich môžeš naraz.