Soňa Krnáčová

Rozhodnutie stať sa psychologičkou sa u mňa zrodilo síce už dávno, no cesta k psychoterapii bola kľukatá. Vďaka tomu som však našla prístup, ktorým nie len pracujem ale aj žijem. Humanistický smer do ktorého patrí rogeriánsky prístup PCA pomáha ľuďom spoznávať ich vnútro a porozumieť vlastnému prežívaniu a potrebám. Na základe vlastnej skúsenosti som pochopila aký je v terapii dôležitý kvalitný vzťah a vytváranie podmienok, kde sa klient cíti prijímaný, dôveruje procesu a postupom času čoraz viac aj sám sebe a svojim rozhodnutiam. To je cesta k plnohodnotnému a naplnenému životu. V mojej práci verím v silu každého človeka k naplneniu jeho potenciálu. Ako psychologička pracujem pod supervíziou klinických psychológov a psychoterapeutov.

Cenník sedení

Individuálne: 35€ / 50 min

Skúsenosti

Adresa​

Vajanského námestie 7, 974 01 Banská Bystrica

Osobné stretnutia prebiehajú len v režime OTP.

Témy

LGBTQIA+ allyNáročné životné situácieOsobný rozvojSebapoznanieSmútenieStrata blízkehoStresÚzkosťVzťahy

Prístup

Prístup zameraný na človeka (PCA) spolu s terapiou zameranou na klienta (CCT) stavia na silnom rešpekte k človeku a vo viere k jeho schopnostiam a aktuálnym potrebám. V takto vytvorenom kvalitnom vzťahu si človek môže zažiť slobodu a svojím tempom sa rozvíjať smerom, ktorý je pre neho tým správnym. Učí sa poznať a prijať samého seba takého akým je.

Vzdelanie

  • Magisterské vzdelanie v odbore jednoodborová psychológia, FSVaZ UKF Nitra
  • Dlhodobý psychoterapeutický výcvik Poradenstvo a psychoterapia zameraná na klienta, Český institut PCA Brno. Základná a supervízna časť.

Tvoj vybraný odborník momentálne neprijíma nových klientov...

Ak si stály klient, prihlás sa do svojho účtu na rezervovanie sedenia. 

Ak nie si stály klient, nechaj nám svoj email a ozveme sa ti, keď tvoj vybraný psychológ začne opäť prijímať nových klientov. Určite si však môžeš vybrať z iných dostupných psychológov!

Email*
O aký typ sedenia máš záujem?*