Paulína Baranová

Už počas štúdia psychológie na vysokej škole som začala nachádzať zamilovanie v terapeutickej práci. Pri svojej práci vychádzam z presvedčenia, že každý človek disponuje všetkými odpoveďami a riešeniami svojich situácií, no vplyvom rôznych okolností je pre neho v danej životnej etape náročné sa k nim dostať. Vtedy má možnosť prísť do terapie, kde ho odborník môže v bezpečnom prostredí sprevádzať a pomáhať mu nájsť svoju cestu k lepšiemu žitiu. Pri práci používam metódy Existenciálnej analýzy a logoterapie, tento terapeutický smer ladí s mojimi hodnotami, vnímaním sveta a spôsobom premýšľania. Dlhodobé psychoterapeutické vzdelávanie EALT som úspešne končila v roku 2020, resp. momentálne pracujem s klientmi pod supervíziou.

Cenník sedení

Individuálne: 40€ / 50 min

Skúsenosti

Adresa​

Hospodárska 77, 917 01 Trnava

Osobné stretnutia prebiehajú len v režime OTP.

Témy

DepresiaHnevIntimitaKrízaLGBTQIA+ allyNáročné životné situácieNespavosťOsobný rozvojSexualitaSmútenieStrachStrata blízkehoÚzkosťVzťah so sebouVzťahyŽivotné zmenyZvládanie životných situácií

Prístup

Existenciálna analýza je fenomenologicko-osobnou psychoterapiou s cieľom pomôcť človeku k slobodnému prežívaniu, autenticite, byť sám sebou, zaujímaniu postojov, k zodpovednému zaobchádzaniu so sebou a so svetom, k životu s vnútorným súhlasom, žiť zmysluplný život, bytím viac na póle “chcem” a menej na póle “musím”.

Vzdelanie

  • Filozofická fakulta Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, odbor psychológia (2011-2016)
  • Existenciálna analýza a logoterapia (2015-2020)
  • Psychoterapeutická práca s traumou (2021)
  • Zamilovanosť, blízkosť, intimita – a problémy s nimi súvisiace
  • Pohľad existenciálnej analýzy na závislé vzťahy
  • Pohľad existenciálnej analýzy na dynamiku hraničnej poruchy osobnosti
  • Osamelosť a jej podoby v psychoterapii

Tvoj vybraný odborník momentálne neprijíma nových klientov...

Ak si stály klient, prihlás sa do svojho účtu na rezervovanie sedenia. 

Ak nie si stály klient, nechaj nám svoj email a ozveme sa ti, keď tvoj vybraný psychológ začne opäť prijímať nových klientov. Určite si však môžeš vybrať z iných dostupných psychológov!

Email*
O aký typ sedenia máš záujem?*