Paulína Baranová

Už počas štúdia psychológie na vysokej škole som začala nachádzať zamilovanie v terapeutickej práci. Pri svojej práci vychádzam z presvedčenia, že každý človek disponuje všetkými odpoveďami a riešeniami svojich situácií, no vplyvom rôznych okolností je pre neho v danej životnej etape náročné sa k nim dostať. Vtedy má možnosť prísť do terapie, kde ho odborník môže v bezpečnom prostredí sprevádzať a pomáhať mu nájsť svoju cestu k lepšiemu žitiu. Pri práci používam metódy Existenciálnej analýzy a logoterapie, tento terapeutický smer ladí s mojimi hodnotami, vnímaním sveta a spôsobom premýšľania. Dlhodobé psychoterapeutické vzdelávanie EALT som úspešne končila v roku 2020, resp. momentálne pracujem s klientmi pod supervíziou.

Cenník sedení

Individuálne: 40€ / 50 min

Skúsenosti

Adresa

Osobné stretnutia prebiehajú len v režime OTP.

Témy

DepresiaHnevIntimitaKrízaNáročné životné situácieNespavosťOsobný rozvojSexualitaSmútenieStrachStrata blízkehoÚzkosťVzťah so sebouVzťahyŽivotné zmenyZvládanie životných situácií

Prístup

Existenciálna analýza je fenomenologicko-osobnou psychoterapiou s cieľom pomôcť človeku k slobodnému prežívaniu, autenticite, byť sám sebou, zaujímaniu postojov, k zodpovednému zaobchádzaniu so sebou a so svetom, k životu s vnútorným súhlasom, žiť zmysluplný život, bytím viac na póle “chcem” a menej na póle “musím”.

Vzdelanie

  • Filozofická fakulta Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, odbor psychológia (2011-2016)
  • Existenciálna analýza a logoterapia (2015-2020)
  • Psychoterapeutická práca s traumou (2021)
  • Zamilovanosť, blízkosť, intimita – a problémy s nimi súvisiace
  • Pohľad existenciálnej analýzy na závislé vzťahy
  • Pohľad existenciálnej analýzy na dynamiku hraničnej poruchy osobnosti
  • Osamelosť a jej podoby v psychoterapii

Rezervovať sedenie

Po kliknutí na “Rezervuj” budeš presmerovaný na platobnú bránu, kde vieš zaplatiť za vybrané sedenie. Pokiaľ si chceš objednať viac sedení naraz, vráť sa späť na túto stránku a vyber si ďalší termín, zaplatiť ich môžeš naraz.