Katarína Slováková

Ako psychologička pracujem od roku 2006. V poradenstve, terapii, koučingu a v psychológii športu využívam systemický prístup. Počas svojej praxe som pôsobila v oblasti poradenstva, zdravotníctva, školstva. Pracujem prevažne s dospelou klientelou.
Skoro vždy prichádzajú klienti s tým, že opisujú celú históriu problému. Časom však zistia, že sú vždy na tom istom mieste ako keď vyhľadali pomoc. Na riešenie orientovaný prístup zameriava pozornosť na to, čo chceme, na želanú budúcnosť, skúma užitočnosť zmeny pre klienta, pracuje s motiváciou k zmene, objavuje klientove zdroje. Tento prístup považuje klienta za experta na jeho vlastný život a terapeuta, kouča za experta na proces, ktorým pomôže klientovi k dosiahnutiu želanej zmeny.

Cenník sedení

Individuálne sedenie: 40€ / 50 min

Skúsenosti

Adresa​

Katarína poskytuje sedenia len online.

Osobné stretnutia prebiehajú len v režime OTP.

Témy

DepresiaMotiváciaNáročné životné situácieOsobný rozvojSebapoznanieŠportová psychológiaStresÚzkosťVyhorenieZvládanie životných situácií

Prístup

“Na to, aby ste otvorili zamknuté dvere, nepotrebujete podrobnú analýzu zámku, ale kľúč, ktorý do neho pasuje.” — S. de Shazer
Užitočná pomoc klientovi je podľa mňa tá, ktorá ho oslobodí od potreby ďalšej pomoci. Pri svojej práci vychádzam z predpokladu, že rozprávanie o problémoch vytvára problémy a naopak rozprávanie o riešeniach vytvára riešenia.

Vzdelanie

  • Prešovská univerzita v Prešove, odbor Psychológia
  • Komplexný dlhodobý Výcvik v systemickej psychoterapii, ISZ Košice
  • Frekventantka koučovacieho kurzu akreditovaného ICF, Brief Coach Training- Co/Man, 1. systemická spol. s.r.o

Vyjadrenia

Tvoj vybraný odborník momentálne neprijíma nových klientov...

Ak si stály klient, prihlás sa do svojho účtu na rezervovanie sedenia. 

Ak nie si stály klient, nechaj nám svoj email a ozveme sa ti, keď tvoj vybraný psychológ začne opäť prijímať nových klientov. Určite si však môžeš vybrať z iných dostupných psychológov!

Email*
O aký typ sedenia máš záujem?*