Judita Majerová

K psychoterapii ma priviedla cesta vlastného sebaspoznávania a sebarozvoja. Verím, že každý človek si zaslúži dostať bezpečný priestor, kde môže slobodne, bez hodnotenia a vlastným tempom skúmať to, čo prežíva a čo cíti. Priestor, kde si môže liečiť zranenia, objavovať kým skutočne je a rásť v smere, ktorý on sám potrebuje. Vo svojej psychologickej praxi sa snažím takýto priestor ponúkať. Venujem sa najmä témam sebarozvoja, sebavedomia, vzťahov, rodovo podmieneného násilia, ale aj krízovej intervencii. V živote sa snažím byť vnímavým a láskavým človekom. Balans hľadám v joge a mindfulness prístupe – vedomím bytím v prítomnosti.

Cenník sedení

Individuálne: 30€ / 50 min
Intenzívne: 50€ / 90 min

Skúsenosti

Adresa​

Záhradnícka 27, 811 07 Bratislava

Osobné stretnutia prebiehajú len v režime OTP.

Témy

KrízaLGBTQIA+ allyOsobný rozvojRodovo podmienené násilieSebapoznanieSebavedomieVzťahy

Prístup

Prístup zameraný na človeka (PCA) alebo “rogeriánska psychoterapia” je nedirektívny smer, ktorý stavia na bezpodmienečnom prijímaní, empatických reakciách a autenticite terapeuta. Ten svojím postojom ku klientovi vytvára takú formu vzťahu, kde sa klient môže slobodne rozvíjať smerom, ktorý on sám považuje za zmysluplný.

Vzdelanie

  • Univerzita Komenského v Bratislave – psychológia
  • PCA výcvik – Brno (2022 – 2027)
  • Vzdelávanie vo vzťahovej väzbe – Bratislava
  • Krízová intervencia – Bratislava

Tvoj vybraný odborník momentálne neprijíma nových klientov...

Ak si stály klient, prihlás sa do svojho účtu na rezervovanie sedenia. 

Ak nie si stály klient, nechaj nám svoj email a ozveme sa ti, keď tvoj vybraný psychológ začne opäť prijímať nových klientov. Určite si však môžeš vybrať z iných dostupných psychológov!

Email*
O aký typ sedenia máš záujem?*