Jaroslav Jarabica

Mám niekoľko ročné skúsenosti ako školský psychológ a poradensky psychológ v oblasti individuálnej, skupinovej práce s deťmi, mládežou, rodinou a párom. Počas štúdia na vysokej škole som pracoval na linke detskej pomoci, neskôr po skončení štúdia s mentálne postihnutými deťmi, dospelými, ich rodinou a ľuďmi s poruchami autistického spektra. Posledných 10 rokov sa venujem hlavne témam rodičovstva, vzťahov, rôznorodým problematikám vyplývajúcim z fungovania v školskom prostredí a problémom spojeným so životnými zmenami. Som hrdým otcom dvoch detí, ktoré mi neustále pripomínajú prirodzenú krásu života a manželom, ktorý miluje poznanie svojej ženy.

Cenník sedení

Individuálne: 35€ / 50 min
Párové: 40€ / 50 min

Skúsenosti

Adresa​

Jaroslav poskytuje sedenia len online.

Osobné stretnutia prebiehajú len v režime OTP.

Témy

Detské poradenstvoIntimitaLGBTQIA+LGBTQIA+ allyRodičovské zručnostiSebarozvojTýranie a domáce násilieVzťahyŽivotné zmeny

Prístup

Už počas vysokej školy ma oslovil PCA prístup (prístup zameraný na človeka), ktorého piliermi sú empatia, prijatie a autenticita, na ktorých zakladám i svoje fungovanie v poradenskom procese a prístupe ku klientovi.

Vzdelanie

 • Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva, 2007
 • Prvá atestácia podľa § 50 zákona č. 317/2009 zz – MPC Bratislava, 2018
 • Kurz spolupráca odborných zamestnancov s rodinou žiaka z marginalizovaných rómskych komunít – MPC Bratislava, 2014
 • Rozvíjanie komunikačných zručností k inklúzii žiakov z marginalizovaných rómskych komunít – MPC Bratislava, 2014
 • Kurz mediačné zručnosti – školská mediácia –ARK Consluting, s.r.o., 2007
 • Tréning identifikácie obetí obchodovania s ľuďmi – Ministerstvo vnútra SR a IOM medzinárodná organizácia pre migráciu, 2010
 • Workshop PCA v hrovej a filiálnej terapii – PCA inštitút Ister Bratislava, 2011
 • Workshop PCA v individuálnej práci s deťmi a adolescentami – PCA inštitút Ister Bratislava, 2011
 • Prístup zameraný na človeka v práci s deťmi a adolescentami – PCA Inštitút Ister Bratislava, 2011
 • Workshop integratívna práca s motiváciou a zmenou v komplexných systémoch, rodinách a pároch – Coachingplus Bratislava, 2012
 • Základy krízovej intervencie pre pomáhajúce profesie – Centrum pre rodinu Kvapka, 2017
 • Workshop multidisciplinárne intervencie v rozvode – Coachingplus Bratislava, 2018
 • Rozvoj mentorských kompetencií – realizácia mentoringu a efektívna komunikácia – ProSchool s.r.o, 2022

Rezervovať sedenie

Po kliknutí na “Rezervuj” budeš presmerovaný na platobnú bránu, kde vieš zaplatiť za vybrané sedenie. Pokiaľ si chceš objednať viac sedení naraz, vráť sa späť na túto stránku a vyber si ďalší termín, zaplatiť ich môžeš naraz.