Jana Stará

Ako psychológ pracujúci s deťmi som si uvedomovala, že najdôležitejším prvkom pre úspešný koniec bol vždy rodič. Teraz, ako matka, si to uvedomujem dvojnásobne. Preto ponúkam svoje vedomosti a zručnosti práce predovšetkým rodičom, ktorí sa potykajú s rôznymi problémami svojich detí či s tlakom okolia, ktorý je v tejto dobe tak intenzívny. Okrem tejto snahy však neraz zabúdame na seba. Naša snaha byť dokonalým rodičom či partnerom nás častokrát vedie k vyčerpaniu až k strate seba samého. Zároveň, predovšetkým u žien, vplyvom necitlivých zásahov počas/po pôrode prichádza k zneisteniu svojich materských zručností. Rada Vám pomôžem v snahe znovuobjaviť svoje ja a stať sa opäť (alebo konečne) tým, kým ste alebo by ste chceli byť.

Cenník sedení

Individuálne: 35€ / 50 min

Skúsenosti

Adresa​

Jana poskytuje sedenia len online.

Osobné stretnutia prebiehajú len v režime OTP.

Témy

ADHDDetské poradenstvoHnevKomunikáciaMaterstvoPartnerská komunikáciaPestúnska starostlivosťPoruchy správania u detíProfesionálne rodičovstvoRodičovské zručnostiRodičovstvoSebadôveraSebapoznanieTehotenstvo a popôrodné obdobieVýchova a vzdelávanie detíVzťah so sebouVzťahy

Prístup

Vychádzam predovšetkým z kognitívno-behaviorálnej terapie, podľa potreby však uplatňujem prvky aj iných terapeutických smerov. Vždy je mojou primárnou snahou vytvoriť klientovi také prostredie, kde sa bude cítiť slobodne, bezpečne a bez hodnotenia. V prípade záujmu ponúkam konkrétne tipy, ako riešiť problémové situácie (napr. pri výchove detí).

Vzdelanie

 • Univerzita Komenského v Bratislave, odbor: psychológia, ukonč. 2017
 • Kognitívno-behaviorálna psychoterapia, ABC Slovenský inštitút pre výcvik v KBT (2020 – akt.prerušený materskou dovolenkou)
 • Krátkodobé kurzy a tréningy:
  • Mentoring v školskom prostredí ako podpora kolegiálneho učenia adaptačného vzdelávania, 2020, ProSchool s.r.o,
  • Mentoring a koučing v školskom prostredí, 2019, ProSchool s.r.o,
  • Skupinová dynamika, 2018, Coachingplus
  • Zručnosti poradenskej práce s párom a rodinou, 2018, Coachingplus
  • Zručnosti poradenskej práce s deťmi a adolescentmi, 2018, Coachingplus
  • Možnosti účinnej intervencie u detí s agresívnymi prejavmi správania, 2018, Artea, o.z.
  • Preventívny program zameraný na rizikové správanie dospievajúcich vo vzťahu k sebaponímaniu a body imidžu, 2018, Pointre, o.z.
  • Využitie kognitívne-behaviorálnych metód u žiakov s ADHD a poruchami správania, 2017, Artea, o.z.
  • Techniky arteterapie pre deti, 2017, OZ Nervuška – ARTE a i.

Rezervovať sedenie

Po kliknutí na “Rezervuj” budeš presmerovaný na platobnú bránu, kde vieš zaplatiť za vybrané sedenie. Pokiaľ si chceš objednať viac sedení naraz, vráť sa späť na túto stránku a vyber si ďalší termín, zaplatiť ich môžeš naraz.