Sebarozvoj

Hľadajme spolu skryté zdroje a potenciál pre šťastnejší a zmysluplnejší život.

trénuj svoj mozog - terapia - ilustrácia - ksebe.sk

Nie je to tak dávno, čo psychológia zamerala pozornosť nielen na psychopatológiu, ale aj na pozitívnu stránku ľudského prežívania. So vznikom pozitívnej psychológie prišli prúdy, ktoré sa snažia o pozitívny rozvoj ľudského ducha a neobmedzujú terapiu len na odstraňovanie chybného, ale venujú sa hľadaniu skrytých zdrojov či potenciálov, ktoré možno využiť na šťastnejší a zmysluplnejší život.

Sebarozvoj je široký pojem zahŕňajúci rôzne aktivity a oblasti, napr. relaxáciu a mindfulness, zvyšovanie osobnostného potenciálu či komunikácie, posilňovanie emočnej stability, zlepšovanie vzťahu so sebou a sebapoznania, budovanie sebaúcty a sebavedomia či zvyšovanie celkového well-beingu.

Vďaka kvalifikovane vedenej práci na sebe môžeme lepšie rozpoznať vlastné zdroje a čerpať z nich v každodennom živote či náročných situáciách. S väčším sebapoznaním prichádza aj väčšia kontrola v živote.

Odborníci, ktorí sa venujú tejto téme

Petra Panáková

3 roky praxe

35€ za 50 min

Petra Panáková

Venujem sa témam ako:

Voľné 09.10. o 10:00
Romana Oravcová

13 rokov praxe

40€ za 50 min

Romana Oravcová

Venujem sa témam ako:

Voľné 05.10. o 16:00
Lucia Dodeková

7 rokov praxe

32€ za 50 min

Lucia Dodeková

Venujem sa témam ako:

Voľné v pondelok o 8:00
Tereza Valachová

4 roky praxe

35€ za 50 min

Tereza Valachová

Venujem sa témam ako:

Voľné v pondelok o 9:00
Alžbeta Kajanková

3 roky praxe

30€ za 50 min

Alžbeta Kajanková

Venujem sa témam ako:

Voľné v utorok o 15:30
Katarína Kubáková

5 rokov praxe

40€ za 50 min

Katarína Kubáková

Venujem sa témam ako:

 • Depresia
 • Náročné životné situácie
 • Sebarozvoj
 • Voľné zajtra o 12:00

  Ďalšie témy, ktoré by ťa mohli zaujímať

  Kariéra a štúdium
  Náročné životné situácie
  Rodičovstvo a detská psychológia
  Sexualita
  Úzkosť, stres, depresia
  Vzťahové a párové poradenstvo
  Závislosti
  Zvyšné špecializácie