Sebarozvoj

Hľadajme spolu skryté zdroje a potenciál pre šťastnejší a zmysluplnejší život.

trénuj svoj mozog - terapia - ilustrácia - ksebe.sk

Nie je to tak dávno, čo psychológia zamerala pozornosť nielen na psychopatológiu, ale aj na pozitívnu stránku ľudského prežívania. So vznikom pozitívnej psychológie prišli prúdy, ktoré sa snažia o pozitívny rozvoj ľudského ducha a neobmedzujú terapiu len na odstraňovanie chybného, ale venujú sa hľadaniu skrytých zdrojov či potenciálov, ktoré možno využiť na šťastnejší a zmysluplnejší život.

Sebarozvoj je široký pojem zahŕňajúci rôzne aktivity a oblasti, napr. relaxáciu a mindfulness, zvyšovanie osobnostného potenciálu či komunikácie, posilňovanie emočnej stability, zlepšovanie vzťahu so sebou a sebapoznania, budovanie sebaúcty a sebavedomia či zvyšovanie celkového well-beingu.

Vďaka kvalifikovane vedenej práci na sebe môžeme lepšie rozpoznať vlastné zdroje a čerpať z nich v každodennom živote či náročných situáciách. S väčším sebapoznaním prichádza aj väčšia kontrola v živote.

Odborníci, ktorí sa venujú tejto téme

20 rokov praxe

50€ za 50 min

Lenka Škulcová

Venujem sa témam ako:

Voľné v utorok o 17:00

10 rokov praxe

35 EUR€ za 50 min

Peter Kusý

Venujem sa témam ako:

Voľné 03.02. o 8:00

2 roky praxe

30€ za 30 min

Kristína Šumská

Venujem sa témam ako:

Voľné v stredu o 11:30

3 roky praxe

40€ za 50 min

Barbora Jacková

Venujem sa témam ako:

Voľné v pondelok o 8:00

6 rokov praxe

30€ za 50 min

Radka Balková Ligušová

Venujem sa témam ako:

Voľné v nedeľu o 15:00

20 rokov praxe

70€ za 50 min

Elena Lisá

Venujem sa témam ako:

Voľné v utorok o 20:00

Ďalšie témy, ktoré by ťa mohli zaujímať

Kariéra a štúdium
Náročné životné situácie
Rodičovstvo a detská psychológia
Sexualita
Úzkosť, stres, depresia
Vzťahové a párové poradenstvo
Závislosti
Zvyšné špecializácie