Sebarozvoj

Hľadajme spolu skryté zdroje a potenciál pre šťastnejší a zmysluplnejší život.

trénuj svoj mozog - terapia - ilustrácia - ksebe.sk

Nie je to tak dávno, čo psychológia zamerala pozornosť nielen na psychopatológiu, ale aj na pozitívnu stránku ľudského prežívania. So vznikom pozitívnej psychológie prišli prúdy, ktoré sa snažia o pozitívny rozvoj ľudského ducha a neobmedzujú terapiu len na odstraňovanie chybného, ale venujú sa hľadaniu skrytých zdrojov či potenciálov, ktoré možno využiť na šťastnejší a zmysluplnejší život.

Sebarozvoj je široký pojem zahŕňajúci rôzne aktivity a oblasti, napr. relaxáciu a mindfulness, zvyšovanie osobnostného potenciálu či komunikácie, posilňovanie emočnej stability, zlepšovanie vzťahu so sebou a sebapoznania, budovanie sebaúcty a sebavedomia či zvyšovanie celkového well-beingu.

Vďaka kvalifikovane vedenej práci na sebe môžeme lepšie rozpoznať vlastné zdroje a čerpať z nich v každodennom živote či náročných situáciách. S väčším sebapoznaním prichádza aj väčšia kontrola v živote.

Odborníci, ktorí sa venujú tejto téme

Ivana Čergeťová

15 rokov praxe

Ivana Čergeťová

Venujem sa témam ako:

 • Depresia
 • Diskriminácia
 • Kariéra
 • Voľné v stredu o 9:00
  Anna Hubčíková

  5 rokov praxe

  40€ za 50 min

  Anna Hubčíková

  Venujem sa témam ako:

 • Koučing
 • Osobný rozvoj
 • Sebapoznanie
 • Voľné v stredu o 9:00
  Stanislava Takáčová

  9 rokov praxe

  35€ za 50 min

  Stanislava Takáčová

  Venujem sa témam ako:

 • Emočná stabilita
 • Sebapoznanie
 • Sebarozvoj
 • Voľné 30.05. o 15:00
  Daniela Vaňová

  3 roky praxe

  35€ za 50 min

  Daniela Vaňová

  Venujem sa témam ako:

 • Depresia
 • Náročné životné situácie
 • Partnerské vzťahy
 • Voľné v utorok o 17:00
  Patrícia Hricáková

  3 roky praxe

  35€ za 50 min

  Patrícia Hricáková

  Venujem sa témam ako:

 • Depresia
 • Emočná stabilita
 • Kariérne smerovanie
 • Voľné v štvrtok o 15:30
  Paulína Baranová

  6 rokov praxe

  40€ za 50 min

  Paulína Baranová

  Venujem sa témam ako:

 • Depresia
 • Hnev
 • Intimita
 • Voľné 30.05. o 13:00

  Ďalšie témy, ktoré by ťa mohli zaujímať

  Kariéra a štúdium
  Náročné životné situácie
  Rodičovstvo a detská psychológia
  Sexualita
  Úzkosť, stres, depresia
  Vzťahové a párové poradenstvo
  Závislosti
  Zvyšné špecializácie