Rodičovstvo a detská psychológia

Rodičovstvo spravidla prináša veľkú radosť z novej roly, no nikto nás bežne neučí, akým spôsobom vychovávať deti.

rodičovstvo - matka a dieťa - ilustrácia - ksebe.sk

To, aký spôsob výchovy nakoniec zvolíme, často závisí od výchovy, ktorú realizovali naši rodičia. Či už dostaneme pozitívny alebo negatívny vzor, vytvárame si vlastný rodičovský štýl, ktorý máva rôznu mieru úspešnosti. Odborník v tomto ohľade môže pomôcť vytvoriť efektívnejšie spôsoby komunikácie, vytvárania vzťahov a nastavovania hraníc. Zároveň môže pomôcť rodičom nájsť lepší work-life balance a odbúrať prebytočný stres z roly rodiča.

Medzi rodičom a dieťaťom sa vytvára primárny vzťah, ktorý bude neskôr ovplyvňovať ďalší život dieťaťa. Terapia môže efektívne pracovať so vzťahovou väzbou a zlepšovať tak vzťahy. Na odborníka sa môžete obrátiť aj v prípade, že u dieťaťa sa vyskytli ťažkosti, ktoré už sami neviete riešiť, napr. úzkosti, poruchy pozornosti, ADHD, znížená úspešnosť v škole, problémy s rovesníkmi, šikana a iné.

Odborníci, ktorí sa venujú tejto téme

20 rokov praxe

50€ za 50 min

Lenka Škulcová

Venujem sa témam ako:

Voľné v utorok o 17:00

10 rokov praxe

35 EUR€ za 50 min

Peter Kusý

Venujem sa témam ako:

Voľné 03.02. o 8:00

6 rokov praxe

30€ za 50 min

Radka Balková Ligušová

Venujem sa témam ako:

Voľné v nedeľu o 15:00

20 rokov praxe

70€ za 50 min

Elena Lisá

Venujem sa témam ako:

Voľné v utorok o 20:00

7 rokov praxe

50€ za 50 min

Lenka Čechová

Venujem sa témam ako:

Voľné v utorok o 10:00

4 roky praxe

35€ za 50 min

Daniela Jančušková

Venujem sa témam ako:

Voľné 14.02. o 18:00

Ďalšie témy, ktoré by ťa mohli zaujímať

Kariéra a štúdium
Náročné životné situácie
Sebarozvoj
Sexualita
Úzkosť, stres, depresia
Vzťahové a párové poradenstvo
Závislosti
Zvyšné špecializácie