Náročné životné situácie

Tieto situácie sú prirodzenou súčasťou života, no často sa nám zíde pomoc pri prekonávaní tohto zacykleného obdobia.

človek bez domova - náročná životná situácia - ilustrácia - ksebe.sk

Náročné životné situácie sú udalosti, ktoré sprevádza významná záťaž, čo sa môže prejaviť pocitom smútku, bezmocnosti, vyčerpanosti či nespokojnosti s duševným alebo telesným stavom. Mnohé záťažové situácie sú prirodzenou súčasťou života a rôzni ľudia na ne reagujú rôznym spôsobom. Avšak nadmerný stres a jeho kumulácia s inými ťažkosťami či nevhodnými zvládacími technikami môžu zapríčiniť zacyklené obdobie, z ktorého sami nevieme vyjsť.

Obvyklé náročné životné situácie, s ktorými sa ľudia stretávajú, sú smrť blízkeho, rozvod, svadba, úraz alebo vážne ochorenie, potrat, narodenie dieťaťa, zmena či strata zamestnania, zmena finančného stavu, konflikty v práci a iné.

Terapia môže pomôcť prekonať pretrvávajúci smútok a podporiť človeka pri jednotlivých fázach smútku a kríze, previesť procesom vyrovnávania sa so smrťou či s inou stratou a naučiť ho lepšie zvládať záťaž pomocou správne zvolených copingových stratégií.

Odborníci, ktorí sa venujú tejto téme

20 rokov praxe

50€ za 50 min

Lenka Škulcová

Venujem sa témam ako:

Voľné v utorok o 17:00

10 rokov praxe

35 EUR€ za 50 min

Peter Kusý

Venujem sa témam ako:

Voľné 03.02. o 8:00

2 roky praxe

30€ za 30 min

Kristína Šumská

Venujem sa témam ako:

Voľné v stredu o 11:30

3 roky praxe

40€ za 50 min

Barbora Jacková

Venujem sa témam ako:

Voľné v pondelok o 8:00

6 rokov praxe

30€ za 50 min

Radka Balková Ligušová

Venujem sa témam ako:

Voľné v nedeľu o 15:00

12 rokov praxe

40€ za 50 min

Jana Štimová

Venujem sa témam ako:

Voľné v utorok o 8:00

Ďalšie témy, ktoré by ťa mohli zaujímať

Kariéra a štúdium
Rodičovstvo a detská psychológia
Sebarozvoj
Sexualita
Úzkosť, stres, depresia
Vzťahové a párové poradenstvo
Závislosti
Zvyšné špecializácie