Náročné životné situácie

Tieto situácie sú prirodzenou súčasťou života, no často sa nám zíde pomoc pri prekonávaní tohto zacykleného obdobia.

človek bez domova - náročná životná situácia - ilustrácia - ksebe.sk

Náročné životné situácie sú udalosti, ktoré sprevádza významná záťaž, čo sa môže prejaviť pocitom smútku, bezmocnosti, vyčerpanosti či nespokojnosti s duševným alebo telesným stavom. Mnohé záťažové situácie sú prirodzenou súčasťou života a rôzni ľudia na ne reagujú rôznym spôsobom. Avšak nadmerný stres a jeho kumulácia s inými ťažkosťami či nevhodnými zvládacími technikami môžu zapríčiniť zacyklené obdobie, z ktorého sami nevieme vyjsť.

Obvyklé náročné životné situácie, s ktorými sa ľudia stretávajú, sú smrť blízkeho, rozvod, svadba, úraz alebo vážne ochorenie, potrat, narodenie dieťaťa, zmena či strata zamestnania, zmena finančného stavu, konflikty v práci a iné.

Terapia môže pomôcť prekonať pretrvávajúci smútok a podporiť človeka pri jednotlivých fázach smútku a kríze, previesť procesom vyrovnávania sa so smrťou či s inou stratou a naučiť ho lepšie zvládať záťaž pomocou správne zvolených copingových stratégií.

Odborníci, ktorí sa venujú tejto téme

Petra Panáková

3 roky praxe

35€ za 50 min

Petra Panáková

Venujem sa témam ako:

Voľné 09.10. o 10:00
Romana Oravcová

13 rokov praxe

40€ za 50 min

Romana Oravcová

Venujem sa témam ako:

Voľné 05.10. o 16:00
Lucia Dodeková

7 rokov praxe

32€ za 50 min

Lucia Dodeková

Venujem sa témam ako:

Voľné v piatok o 15:30
Tereza Valachová

4 roky praxe

35€ za 50 min

Tereza Valachová

Venujem sa témam ako:

Voľné v pondelok o 9:00
Alžbeta Kajanková

3 roky praxe

30€ za 50 min

Alžbeta Kajanková

Venujem sa témam ako:

Voľné v utorok o 15:30
Katarína Kubáková

5 rokov praxe

40€ za 50 min

Katarína Kubáková

Venujem sa témam ako:

 • Depresia
 • Náročné životné situácie
 • Sebarozvoj
 • Voľné zajtra o 12:00

  Ďalšie témy, ktoré by ťa mohli zaujímať

  Kariéra a štúdium
  Rodičovstvo a detská psychológia
  Sebarozvoj
  Sexualita
  Úzkosť, stres, depresia
  Vzťahové a párové poradenstvo
  Závislosti
  Zvyšné špecializácie