Koľko stojí psychológ?

Terapeuticky gauc - ilustracia - ksebe.sk

Na Slovensku máme dve možnosti ako hradiť sedenia u psychológa. Môžeš si vybrať či využiješ možnosť nechať si preplatiť sedenia štátom alebo si zvolíš sedenia u súkromného psychológa kedy si náklady hradíš Ty. V nasledujúcom blogu Ti podrobnejšie priblížime ako obidva spôsoby fungujú.