Profile picture of Stanislava Kováčová

Stanislava Kováčová

Rezervovať sedenie

30€ za 60 min

Témy

  • Vzťahy

  • Výchova a vzdelávanie detí

  • Náročné životné situácie

  • LGBT+

  • Sebapoznanie

  • Práca alebo štúdium

  • Náboženské otázky

O Stanislave

K psychoterapii ma priviedla moja vlastná cesta spoznávania samej seba, v priebehu ktorej som vymenila "život na autopilota" za "život v kontakte s vlastným prežívaním". Som presvedčená o tom, že každý človek je odborníkom na svoj vlastný životný príbeh. Ako terapeutka sprevádzam klientov pri objavovaní ich jedinečnej cesty. Ponúkam bezpečný a príjmajúci priestor. Snažím sa o to, aby bolo každé jedno stretnutie pre klientov v čo najväčšej miere užitočné a pomáhajúce. Terapiu poskytujem v slovenskom a anglickom jazyku.

Prístup

V práci využívam postmoderný spôsob premýšľania, ktorý mi umožňuje nenasledovať len jednu školu, ale dáva mi slobodu k vytváraniu vlastného terapeutického prístupu podľa potrieb klientov. Základnou pracovnou metódou v postmoderne je poctivá sebareflexia.

Vzdelanie

Masarykova univerzita v Brne - psychológia (2008-2013)
Terapie v postmoderně - psychoterapeutický výcvik, Gaudia, Praha (2020-2025)
Študijné a výskumné pobyty na zahraničných univerzitách - Fínsko, USA, Holandsko, Irán

Čo čakať od prvého sedenia?

Prvé sedenie slúži na objasnenie problému, vytvorenie cieľov terapie a konverzáciu o priebehu poradenstva. Je to aj skvelý prvý krok ku nezáväznému spoznaniu terapeuta/tky.

Väčšina sedení momentálne prebieha online ale je to na tebe sa rozhodnúť. Ak si vyberieš online možnosť, je to veľmi jednoduché: ksebe ti zašle pozvánku do kalendára s linkom na Google Hangouts. Jediné čo potrebuješ je súkromný priestor a uvoľniť sa.

Cenník za sedenie:

  • Individuálne:30€/ 60 minút vrátane DPH

Sedenie so Stanislavou je možné iba online.

Rezervovať sedenie