Vyskúšaj online skupinovú terapiu ako cestu k sebe.

Online skupinová terapia - ilustrácia - ksebe.sk

Online skupinová terapia

Bezpečný priestor vedený psychológom, kde nájdeš emocionálnu podporu a pomoc s riešením vlastných ťažkostí cez vzájomné zdieľanie. Zaži pocit úľavy, pochopenia a prijatia. Zdieľaj, počúvaj a diskutuj s účastníkmi, zlepšuj svoje sebapoznanie a naber nové zručnosti.

Téma: Vyhorenie

Spätná väzba, distribúcia kapacity, tlak na výkon, imposter syndróm alebo úspech sú pojmy, ktoré každý z nás pozná. Ale čo s tým?

V skupine môžeme diskutovať o spúšťačoch, ktoré v nás vyvolávajú stres a iné nepríjemné pocity, a ako sa s nimi naučiť efektívne pracovať. Taktiež sa budeme venovať témam ako work-life balance, a to, či je možné oddeliť súkromný život od toho pracovného, ako znášať spätnú väzbu, či je pozícia, ktorú vykonávate to, čo naozaj chcete robiť, alebo ako komunikovať s kolegami.

Na výber je nespočetné množstvo tém, ktorým sa dokážeme na online skupinovej terapii spoločne venovať, aby sme do hĺbky prebrali tému vyhorenia a ideálne jej aj v mnohých prípadoch predísť, a to všetko pod vedením profesionálneho psychológa alebo psychologičky.

O čo ide?

 • 60-minútová online skupina
 • 5-8 účastníkov
 • jedna psychologička

Chcem sa prihlásiť

Skupinovú terapiu práve usilovne pripravujeme – zapíš sa na waitlist a buď medzi prvými, čo ju vyskúšajú!

Email*

Často kladené otázky

Často sa cítime, že sme na svoje problémy sami, ba dokonca predpokladáme, že ostatní také nezažívajú a teda vyhľadanie pomoci odkladáme.

 

Skupinové sedenia sú bezpečným priestorom pre vzájomné zdieľanie sa a porozumenie svojim emóciám. Online sedenia facilituje skúsený psychológ, ktorý prispieva svojim terapeutickým vhľadom na individuálne prežívanie, ale aj dynamiku vzťahov v skupine.

 

Hlavnou pridanou hodnotou je však zvýšené pochopenie seba cez rozmanité vhľady účastníkov skupiny, ktorých sa téma týka rovnako ako teba. Navnímaš to, čo im pomohlo/nepomohlo, funguje/nefunguje a spoločne budete hľadať riešenia.

 

Skupinová terapia je podľa mnohých klinických štúdii dokonca efektívnejšia forma práce so samými sebou, vďaka jej schopnosti vytvoriť tak často chýbajúci pocit prijatia, pochopenia a teda úľavy.

Ako pri každej terapii, pravidelnosť vedie k najsilnejším zmenám. Pri skupinovej terapii je obzvlášť dôležité zaistiť dôveru a vzájomné prijatie jej členov. V tomto prípade sa odporúča vyskúšať nie jedno, ale rovno viac sedení za sebou.


Ideálne sa skupina rozhodne stretávať dlhodobo a vytvorí si tak priestor riešiť osobné otázky do hĺbky a situačne vtedy, kedy prichádzajú.

Skupiny sú nedirektívne, čo znamená, že jej členovia postupne prichádzajú s témami, ktoré práve majú chuť alebo potrebujú riešiť. Facilitátori skupiny pomáhajú jej členom v uľahčení komunikácie. Netlačia na jej členov ani na skupinu v dosahovaní cieľov, práve naopak veria v každého jednotlivca, že sa rozvíja tak, ako práve potrebuje.

Skupinové terapie na ksebe vedú Mgr. Veronika Ragan a Mgr. Michal Murárik.

Veronika Ragan Foto - ksebe.sk
Veronika je psychologička a koučka v dlhodobom PCA psychoterapeutickom výcviku, ktorého garantom je PhDr. Ľudo Dobšovič a v krátkodobom systemickom psychoterapeutickom výcviku párového a rodinného poradenstva pod ISZ Košice. Je zaradená v zdravotníckej príprave na Slovenskej zdravotníckej univerzite pod supervíziou Mgr. Karola Kleinmanna. Veronika má prax s individuálnymi, párovými a aj skupinovými sedeniami.
Michal je psychológ s absolvovaným systemickým psychoterapeutickým výcvikom pod ISZ Košice. 10 rokov pracuje ako pracovný psychológ, kouč a konzultant a venuje sa aj rozvoju manažérskych zručností, zvládaniu stresu, zvyšovaniu motivácie, výberu zamestnancov a koučingu. Zameriava sa na vzťahové a pracovné problémy, vyhorenie a stres, prekonávanie životných a pracovných kríz.

Skupinová terapia na ksebe funguje vo forme otvorených skupín. To znamená, že účastníci sa môže zapojiť kedykoľvek v procese. Predpokladom je, že všetkých účastníkov bude zaujímať a trápiť konkrétna téma, ktorej sa skupina týka. Sú však určité pravidlá:

 

 • Každá skupina má maximálnu kapacitu 8 ľudí
 • Odohrá sa len vtedy, keď sa na ňu zahlási 5 ľudí, aby sa zachoval skupinový formát
 • Keď sa účastník/čka hlási prvý krát, musí si zakúpiť rovno 2 sedenia za sebou - to dáva priestor skutočne zistiť, či mu/jej skupina vyhovuje alebo nie a naopak
 • Keď niekto vynechá skupinku 2 krát po sebe, automaticky sa jeho miesto uvoľňuje a dáva priestor novému účastníkovi

 

Cieľom je spoločným úsilím dosiahnuť to, že budete chodiť ako skupina pravidelne a teda získate možnosť pocítiť skutočnú zmenu. 

Základom kvalitnej terapie je neočakávať. Jednoducho prídi, nemusíš byť pripravený/á zdieľať. Na prvých sedeniach môžeš počúvať a učiť sa cez druhých. Naopak, ak máš čo povedať, môže to byť tvoja šanca sa vyrozprávať v bezpečnom nesúdiacom priestore, kde platia základné pravidlá kódexu skupiny:

 

 • Otvorená myseľ - príďte s chuťou druhých vypočuť a učiť sa zo vzájomnej odlišnosti alebo spolupatričnosti.
 • Rešpekt - každý sme iný/á a v tom je krása, ktorú treba nesúdiť, flexibilne na ňu reagovať a vzájomne sa o seba starať.
 • Dôvernosť - to čo sa v skupine povie, zostáva v skupine. 

Z logistického hľadiska tiež netreba veľa:

 

 • Technológia - skupinové stretnutie bude prebiehať cez videohovor, ktorý si nevyžaduje stiahnutie aplikácie do mobilu ani počítača, treba len čo najkvalitnejšie internetové pripojenie.
 • Čas - z ohľaduplnosti k druhým si na skupinu vyčleň celých 60 minút a príď prosím načas
 • Prostredie - pripájaj sa z miestnosti, kde sa cítiš bezpečne, aby si vedel/a slobodne zdieľať, a takisto aby súkromie ostatných účastníkov nebolo narušené.