Martin Takáč

Psychologické sedenia chápem ako príležitosť na stretnutie s človekom v jeho úprimnosti a autenticite. V akceptujúcej atmosfére bez predsudkov, pozorne načúvajúc, s úctou ku každej individualite. Ponorení v hlbokom rozhovore spolu zažívame, ako sa meníme vo vzťahu s druhými. Priestor na všetko, čo je dôležité, potrebné či chcené. Exkluzívny čas vyhradený človečine v jej najrozmanitejších podobách. Stretneme sa v ťažkom smútku, vo chvíli, keď sú sily na dne. V hneve, krivde, no i v odvahe presvitajúcej cez nánosy životných vĺn a v nádeji, že môže byť aj lepšie. A stáva sa, že aj v radosti. Skôr dobrodružstvo, ako pokojná plavba. Skôr povzbudenie, ako hladkanie. V bezpečnom prostredí, pripravený podoprieť a pomôcť.

Cenník sedení

Individuálne: 40€ / 50 min

Skúsenosti

Adresa​

Martin poskytuje sedenia len online.

Osobné stretnutia prebiehajú len v režime OTP.

Témy

AutizmusDepresiaDospievanieEmočná stabilitaLGBTQIA+LGBTQIA+ allyMentálne postihnutieOCDPanická poruchaSociálna fóbiaŠpecifické fóbieStrachTrúchlenieÚzkosťVyhorenieVzťahyZdravotné znevýhodnenie

Prístup

Sedenia vediem pomocou metód kognitívno behaviorálnej terapie. Po vytvorení dobrého vzťahu s klientom hľadáme spoločne spôsoby, ako riešiť problémy, ako sa adaptovať na zmeny, ako sa naučiť novému správaniu, či odučiť nežiadúcemu. Mám dlhoročné skúsenosti s prácou s deťmi a dospievajúcimi, ponúkam preto aj konzultácie pre rodičov.

Vzdelanie

  • Psychológia, Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave (2011)
  • frekventant výcviku v kognitívno behaviorálnej terapii pod supervíziou – ABC inštitút, Liptovský Mikuláš
  • Prvá atestácia v študijnom odbore „psychológia“ – atestačná práca na tému „Skupinová práca s adolescentnými žiakmi s miernou duševnou zaostalosťou a agresívnymi prejavmi v správaní“
  • Špecifiká vzdelávania žiakov s autizmom v základnej a materskej škole – FRANCESCO – regionálne autistické centrum, Vodárenská 3, Prešov
  • Odborní zamestnanci a edukácia detí a žiakov so zdravotným znevýhodnením – Metodicko-pedagogické centrum, Ševčenkova 11, Bratislava – regionálne pracovisko MPC Prešov, T. Ševčenka 11, Prešov
  • a iné…

Tvoj vybraný odborník momentálne neprijíma nových klientov...

Ak si stály klient, prihlás sa do svojho účtu na rezervovanie sedenia. 

Ak nie si stály klient, nechaj nám svoj email a ozveme sa ti, keď tvoj vybraný psychológ začne opäť prijímať nových klientov. Určite si však môžeš vybrať z iných dostupných psychológov!

Email*
O aký typ sedenia máš záujem?*