Lucia Pružinská

Terapeutickú prácu vnímam ako dobrodružnú výpravu za jedinečným ľudským potenciálom, často tŕnistú, ale aj plnú objavov a dojatia. Osobnou skúsenosťou ale aj tvrdými dátami som presvedčená, že každý z nás je schopný sám riadiť svoj život smerom k väčšiemu naplneniu, niekedy len potrebujeme takpovediac „postrčiť’. V mojej práci s klientmi sa snažím o vytvorenie bezpečného priestoru bez hodnotenia, ktorý podnecuje rast zdravej sebadôvery a schopnosť nachádzať vlastné funkčné riešenia svojich problémov. Inšpiruje ma tiež koncept mindfulness – snaha o vedomejší život v prítomnosti. Ja ho v súčasnosti hľadám, občas strácam a znova nachádzam na trekoch, brázdenim po svete, pri „doskovkách“ s priateľmi, či bláznením sa s 2-ročnou neterkou…

Cenník sedení

Individuálne: 40€ / 50 min

Skúsenosti

Adresa

Lucia poskytuje sedenia len online.

Témy

MarginalizáciaNáročné životné situácieOsobnostný rozvojSebapoznanieStigma

Prístup

Prístup PCA vychádza z hlbokej úcty voči jednotlivcovi, jeho osobitosti a vlastným rozhodnutiam. Moje terapeutické „intervencie” vznikajú vždy v živom dialógu s klientom a vychádzajú z jeho aktuálnych potrieb. Môžeme spolu analyticky „zrovnávať myšlienky”, trénovať reakcie v obávaných situáciách, ale aj ticho načúvať tým najjemnejším vnútorným poryvom.

Vzdelanie

  • Magister v odbore psychológia, FiF UK, Bratislava
  • Výcvikový program Poradenstvo a psychoterapia zameraná na klienta, Český institut PCA, Brno
  • Osvedčenie – odborná príprava mediátora, Gavalieri, Piešťany
  • Kurz Motivačné rozhovory, Jan Soukup, Trenčín

Tvoj vybraný odborník neprijíma nových klientov...

Nechaj nám svoj email a ozveme sa ti, keď tvoj vybraný psychológ začne opäť prijímať nových klientov. Určite si však môžeš vybrať z iných psychológov, ktorí sa venujú témam, ktoré sú pre teba dôležité.

Email*