Katarína Kubáková

Niekoľko rokov pracujem ako klinický psychológ na psychiatrickej klinike, kde sa venujem klientom s rôznymi ťažkosťami od úzkostí cez depresiu, poruchy osobnosti, závislosti až po ochorenia zo schizofrénneho spektra. Verím, že psychoterapia prispieva prostredníctvom dôverného rozhovoru k porozumeniu vlastným emóciám, myšlienkam a motívom správania, čo napomáha k prijatiu samého seba. Veľký dôraz kladiem na bezpečný a nehodnotiaci priestor, v ktorom môžme spoločne nachádzať odpovede na Vaše otázky, odstraňovať prekážky brániace v rozvoji a podporovať Vaše silné stránky. Voľný čas trávim najradšej s blízkymi ľuďmi alebo v prírode, kde sa cítim slobodne a prirodzene – a je úplne jedno či behám, kráčam, bicyklujem alebo leziem po skalách.

Cenník sedení

Individuálne: 40€ / 50 min

Skúsenosti

Adresa​

Katarína poskytuje sedenia len online.

Osobné stretnutia prebiehajú len v režime OTP.

Témy

DepresiaLGBTQIA+ allyNáročné životné situácieSebarozvojÚzkosťVzťahyZávislosti

Prístup

Vo svojom integratívnom terapeutickom prístupe vytváram vlastný spôsob práce, pričom zohľadňujem jedinečnosť vnútorného sveta každého človeka. Zároveň sa snažím s klientom vytvoriť dôverný terapeutický vzťah, pretože verím, že pocit bezpečia a prijatia sa stáva hybnou silou zmeny a prijatia samého seba.

Vzdelanie

  • 2012-2017 – Psychológia – Univerzita Pavla J. Šafárika v Košiciach
  • 2017 – Erasmus+ Program – Katolícka univerzita Jána Pavla II. v Lubline (Poľsko)
  • 2018-2021 – Klinická psychológia – Slovenská zdravotnícka univerzita
  • 2019 – súčasnosť – Dlhodobý výcvik v integratívnej psychoterapii
    https://www.psychoterapie-integrace.cz/
  • Základný kurz hypnózy a autogénneho tréningu
  • Motivačné rozhovory

Rezervovať sedenie

Po kliknutí na “Rezervuj” budeš presmerovaný na platobnú bránu, kde vieš zaplatiť za vybrané sedenie. Pokiaľ si chceš objednať viac sedení naraz, vráť sa späť na túto stránku a vyber si ďalší termín, zaplatiť ich môžeš naraz.