Juraj Martonyik

-Človek musí vždy bojovať s tým zlom, na ktoré stačí-

Prechádzame ťažkými časmi. V situácií extrémne zvýšených nárokov na jednotlivca, či z hľadiska turbulentných spoločenských zmien, ekologických a ekonomických hrozieb, alebo z hľadiska požiadaviek kladených na každodenný výkon jednotlivca. V tejto atmosfére človek často zabudne na samého seba, nielen na radosti a starosti, ale aj psychohygiénu. Čím človek viac zabúda na seba, tým ľahšie ho nepríjemné pocity môžu ovládnuť a oslabovať. V záplave povinností nesmieme zabúdať na to, čo je najdôležitejšie: pozametať vlastný duševný prah, skôr než spasíme svet.

Cenník sedení

Individuálne: 30€ / 50 min

Skúsenosti

Adresa​

Juraj poskytuje sedenia len online.

Osobné stretnutia prebiehajú len v režime OTP.

Témy

LGBTQIA+ allySebapoznanieSebarozvojVyhorenieVzťahyZávislosti

Prístup

V rámci systemického prístupu, ktorý tvorí základ mojej terapeutickej praxe, sa spoločne snažíme identifikovať ako vaše silné, tak slabé stránky, hľadať zdroje vo zvládaní problémov. Minulosť bude pre nás zdrojom pre zvládanie prítomnosti a budúcnosti, nie závažím, ktorého sa treba zbaviť.

Vzdelanie

  • Univerzita Pavla Jozefa Šafárika Košice – Psychológia (PhD v 2020)
  • Košický inštitút pre systemickú skúsenosť – v psychoterapeutickom výcviku (od 30.05.2021)

Rezervovať sedenie

Po kliknutí na “Rezervuj” budeš presmerovaný na platobnú bránu, kde vieš zaplatiť za vybrané sedenie. Pokiaľ si chceš objednať viac sedení naraz, vráť sa späť na túto stránku a vyber si ďalší termín, zaplatiť ich môžeš naraz.