Ivana Čergeťová

Pomáham ľuďom, ktorí hľadajú podporu a pomoc. Radím ako sa vysporiadať so životnými ťažkosťami alebo ako ľahšie vstupovať na trh práce. Stretnutie so mnou môže mať pre vás význam, ak ste sa ocitli v zložitej životnej alebo pracovnej situácii, snažíte sa o zmenu vo vašom živote alebo chcete rozvíjať svoj osobný potenciál. Ako psychológ pracujem s ľuďmi s pracovnými a vzťahovými problémami, s nadváhou, psychosomatickými komplikáciami, či s ľuďmi podnecujúcimi vlastný osobnostný rozvoj. Vzdelávam a radím v oblasti kariéry a riadenia výkonnosti. Pomáham ľuďom transformovať postoj k sebe samému a radovať sa zo života.

Cenník sedení

Individuálne: 50€ / 50 min

Skúsenosti

Adresa​

Galvaniho 12, 821 04 Bratislava

Osobné stretnutia prebiehajú len v režime OTP.

Témy

DepresiaDiskrimináciaKariéraLGBTQIA+LGBTQIA+ allyOsobný rozvojPsychosomatikaSebarozvojStresÚzkosťVzťahy

Prístup

Vo svojej práci spájam prvky pohybovej terapie, procesnej terapie a koučingu. Vďaka telesnej schéme a pohybovým vzorom sa snažím identifikovať emočnú a osobnostnú stránku klienta. Snažím sa objavovať sekundárne procesy, zlepšovať všímavosť voči vlastnému telu, pracovať s dýchaním, emočnou anatómiou a nevedomými psychickými procesmi klienta.

Vzdelanie

 • nadstavbové štúdium práva (LL.M.) a manažmentu (MBA) – Paneurópska vysoká škola v Bratislave
 • vysokoškolské štúdium III. stupňa (PhD.) – odbor: Sociálna psychológia a psychológia práce (Trnavská univerzita v Trnave)
 • vysokoškolské štúdium posgraduálne (PhDr.) – odbor: Psychológia (Prešovská univerzita v Prešove)
 • vysokoškolské štúdium II. stupňa (Mgr.) – odbor: Psychológia (Trnavská univerzita v Trnave)
 • Integrative Coaching & Core Competencies (double B)
 • Hogan Assessment Certification (Assessment Systems)
 • The Rocket Model – Gordon Curphy (Curphy Consulting)
 • Navigácia v povolaní s Thomasom Dienerom (Inštitút procesorientovanej psychoterapie)
 • Rozmery osobnosti cez objektív pohybu a prejavu (TK Consult)
 • Procesorientovaná psychoterapia (Inštitút procesorientovanej psychoterapie v Bratislave) / prebiehajúci výcvik – výcvik prebieha
 • Terapia zameraná na telo (Česká asociace pro psychoterapii zaměřenou na tělo v Prahe) – neukončený výcvik
 • Koncentratívno-pohybová terapia (Inštitút KPT v Bratislave) – neukončený výcvik
 • Montessori – pedagogika a Montessori – liečebná pedagogika (Medzinárodná akadémia vývinovej rehabilitácie Mníchov a Trnavská univerzita v Trnave)
 • Andragogické minimum pre lektorov (Vzdelávacia akadémia J.A. Komenského)
 • Dynamic Neuromuscular Stabilization / DNS pre športovcov (Rehabilitation Prague School) – koncept podla Dr. Kolářa založený na vývinovej kineziológii
 • Functional Movement Screening (FMS)
 • Hipoterapia – integrovaný kurz (Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave)

Rezervovať sedenie

Po kliknutí na “Rezervuj” budeš presmerovaný na platobnú bránu, kde vieš zaplatiť za vybrané sedenie. Pokiaľ si chceš objednať viac sedení naraz, vráť sa späť na túto stránku a vyber si ďalší termín, zaplatiť ich môžeš naraz.