Gabriela Ivanegová

Nie je ľahké hovoriť o tom, čo nás naozaj trápi. Je k tomu potrebná odvaha a dôvera spraviť prvý krok. Už ako študentka som sa začala venovať psychologickému poradenstvu u detí zo sociálno – patologického prostredia. Aktuálne pôsobím v klinickej ambulancii. Snažím sa v terapii vytvoriť pre vás empatické a bezpečné prostredie, venovať sa vašim problémom a viesť vás k tomu, aby ste časom zvládli sami čeliť náročným situáciám.

Cenník sedení

Individuálne: 35€ / 60 min

Skúsenosti

Adresa​

Gabriela poskytuje sedenia len online.

Osobné stretnutia prebiehajú len v režime OTP.

Témy

LGBTQIA+ allyPoruchy príjmu potravySebarozvojVyhorenieWell-being

Prístup

Podstatou terapie, ktorej metódy pri svojej práci využívam je spolupráca, kde sa obaja aktívne podieľame na riešení problému a dosiahnutiu vlastných cieľov pre zlepšenie duševnej pohody. Terapeut je expert na problém a Vy ste expertom na Váš život.

Vzdelanie

  • Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre v odbore psychológia
  • ABC inštitút – frekventantka výcviku v kognitívno – behaviorálnej terapii (KBT)
  • Slovenská zdravotnícka univerzita – prebiehajúce špecializačné štúdium v odbore klinická psychológia

Rezervovať sedenie

Po kliknutí na “Rezervuj” budeš presmerovaný na platobnú bránu, kde vieš zaplatiť za vybrané sedenie. Pokiaľ si chceš objednať viac sedení naraz, vráť sa späť na túto stránku a vyber si ďalší termín, zaplatiť ich môžeš naraz.