Daniela Vaňová

Každý z nás si so sebou na chrbte nesie svoju minulosť, ktorá ovplyvňuje kroky v prítomnosti a smer vlastnej budúcnosti. Každý z nás vidí špičku svojho ľadovca pritom prehliada jeho ponorené časti. Poznanie seba samého je preto stavebným kameňom pre cestu, po ktorej vedieme naše kroky. Nahliadnutím do seba, pochopenie nevedomých túžob, procesov alebo obrazov prináša nie len úľavu od aktuálnych problémov, ale aj porozumenie situácií v našej prítomnosti. Preto verím, že prácou na sebe je človek schopný meniť vlastnú budúcnosť k lepšiemu.

Cenník sedení

Individuálne: 35€ / 50 min

Skúsenosti

Adresa​

Daniela poskytuje sedenia len online.

Osobné stretnutia prebiehajú len v režime OTP.

Témy

DepresiaNáročné životné situáciePartnerské vzťahySebapoznanieSebarozvojStresÚzkosť

Prístup

Cieľom mojej práce je pomoc klientovi porozumieť samému sebe a jeho súčasným problémom prostredníctvom náhľadu do svojej minulosti. Mojou úlohou je porozumieť klientovej životnej ceste a podporovať klienta k slobodnému sebavyjadreniu. Základom je psychoanalytický rozhovor vedený v dôvernom a bezpečnom prostredí.

Vzdelanie

  • 2018 – Prešovská univerzita v Prešove – odbor psychológia
  • 2019 – súčasnosť- IAPSA (Inštitút aplikované psychoanalýzy) – psychoanalytická psychoterapia (práca pod supervíziou)

Tvoj vybraný odborník momentálne neprijíma nových klientov...

Ak si stály klient, prihlás sa do svojho účtu na rezervovanie sedenia. 

Ak nie si stály klient, nechaj nám svoj email a ozveme sa ti, keď tvoj vybraný psychológ začne opäť prijímať nových klientov. Určite si však môžeš vybrať z iných dostupných psychológov!

Email*
O aký typ sedenia máš záujem?*