Ksebe
Aby každý mohol žiť spokojný a naplnený život

Aby každý mohol žiť spokojný a naplnený život

Náš príbeh

Náš cieľ

Cieľom ksebe je zjednodušiť prístup k službám v oblasti duševného zdravia a osobnostného rozvoja na Slovensku.

1 z 9 obyvateľov Slovenska trpí jednou alebo viacerými duševnými poruchami (2017 v Bražinová et al., 2019). ⅔ ľudí s príznakmi depresie, úzkosti alebo závislosti na alkohole sa nelieči (Bražinová et al., 2019). V priemere, cesta od prvého pocítenia ťažkosti až po prvé sedenie s psychológom trvá v priemere 14 mesiacov (prieskum ksebe, 2021). Postgraduálna kariérna cesta psychológov je tiež veľmi kľukatá.

Našim cieľom je systematicky odbúravať mnohé prekážky na strane klienta aj psychológa a využívať silu technológie na budovanie priestoru pre terapiu dneskajška a budúcnosti cez digitálne inovácie.

Naše hodnoty

ksebe je miesto, kde nájdeš pomoc.
Jednoducho a bezpečne, tu a teraz.

Bezpečne

Anonymne pomáha každému cítiť sa samým sebou a nájsť odpovede na osobné otázky

Values safe

Jednoducho

Zopár klikmi pomáha navigovať komplexnými situáciami a emóciami.

Profesionálne

Poskytuje len profesionálmi overené riešenia a má potreby druhých na prvom mieste.

Náš tím

Lorem ipsum dolor sit amet, lorem ipsum dolor sit amet-