Profile picture of Natália Varosiová

Natália Varosiová

Rezervovať sedenie

40€ za 60 min

Témy

  • Kariérové smerovanie

  • Osobnostný rozvoj

  • Well-being

  • Rodičovské zručnosti

  • Terapia hrou

O Natálii

V oblasti psychologického poradenstva Natália pracuje už 9 rokov. Venovala sa témam ako psychológia nadania, kariérové poradenstvo, poradenstvo pre rodičov a terapia vzťahu rodič- dieťa. Taktiež sa venovala realizácii programu a víkendových pobytov pre rodiny s deťmi so špecifickými potrebami. Momentálne pôsobí v oblasti vzdelávania v kariérovom poradenstve pre pracovníkov v školskom systéme.

Prístup

Vo svojej práci využíva na človeka orientovaný prístup (PCA), ktorý je založený na dôvere v potenciál a schopnosti každého človeka objaviť v sebe zdroje a nájsť vlastné riešenia, vrátane detí. S mladšími deťmi pracuje formou nedirektívnej terapie hrou, ktorá umožňuje deťom vyjadrovať svoje potreby, túžby, želania im prirodzeným spôsobom, prostredníctvom hry. Tieto princípy odovzdáva rodičom v tréningoch rodičovských zručností, keď sa rozhodnú pomôcť svojim deťom prekonať náročné obdobie, alebo im lepšie porozumieť. V kariérovom poradenstve využíva najmä zážitkové metódy inšpirované Thomasom Dienerom a procesorientovanou psychológiou.

Vzdelanie

Univerzita Komenského v Bratislave - psychológia
PCA výcvik - Brno (sebaskúsenostná časť)
Vzdelávanie v terapii hrou - Bratislava
Vzdelávanie vo filiálnej terapii - Bratislava

Čo čakať od prvého sedenia?

Prvé sedenie slúži na objasnenie problému, vytvorenie cieľov terapie a konverzáciu o priebehu poradenstva. Je to aj skvelý prvý krok ku nezáväznému spoznaniu terapeuta/tky.

Väčšina sedení momentálne prebieha online ale je to na tebe sa rozhodnúť. Ak si vyberieš online možnosť, je to veľmi jednoduché: ksebe ti zašle pozvánku do kalendára s linkom na Google Hangouts. Jediné čo potrebuješ je súkromný priestor a uvoľniť sa.

Cenník za sedenie:

  • Individuálne:40€/ 60 minút vrátane DPH

Aj keď väčšina terapií prebieha online, môžeš sa rozhodnúť navštíviť Natáliu aj osobne na:

Bottova 2622/2, 811 09 Bratislava

Rezervovať sedenie