Profile picture of Michaela Prochotská

Michaela Prochotská

Rezervovať sedenie

30€ za 60 min

Témy

  • Krízová intervencia

  • Stres

  • Depresia

  • Úzkosť

  • Vzťahy

  • Párové poradenstvo

  • Nelátkové závislosti u detí

O Michaele

V živote sa môžeme ocitnúť v situáciách, z ktorých máme pocit, že niet cesty von. Cítime sa nepohodlne, nespokojne, nešťastne, sme unavení a vyčerpaní. Dlhodobé pôsobenie nepríjemných emócií môže prerásť až do duševnej poruchy. Tak ako sa dokážeme postarať o svoje telo, je potrebné sa naučiť starať aj o svoje duševné zdravie. V poradenstve sa často stretávam so situáciou, že ľudia majú strach a obavy rozprávať o svojich emóciách, problémoch, cítia sa príliš „obnažení“. No v tej chvíli je potrebné byť k sebe úprimný, otvorený a urobiť aspoň ten malý krok k tomu, aby sa človek cítil lepšie.

Prístup

V rámci poskytovania psychologického poradenstva ponúka bezpečné a dikrétne prostredie, individuálny prístup. Nie je dôležité ako dlho to bude trvať, dôležité je nejako začať.

Vzdelanie

Ukončený II.stupeň VŠ - odbor Psychológia
Slovenská zdravotnícka univerzita - Špecializácia klinickej psychológie

Čo čakať od prvého sedenia?

Prvé sedenie slúži na objasnenie problému, vytvorenie cieľov terapie a konverzáciu o priebehu poradenstva. Je to aj skvelý prvý krok ku nezáväznému spoznaniu terapeuta/tky.

Väčšina sedení momentálne prebieha online ale je to na tebe sa rozhodnúť. Ak si vyberieš online možnosť, je to veľmi jednoduché: ksebe ti zašle pozvánku do kalendára s linkom na Google Hangouts. Jediné čo potrebuješ je súkromný priestor a uvoľniť sa.

Cenník za sedenie:

  • Individuálne:30€/ 60 minút vrátane DPH

Aj keď väčšina terapií prebieha online, môžeš sa rozhodnúť navštíviť Michaelu aj osobne na:

Komárnická 16955/11, 821 03 Bratislava

Rezervovať sedenie