Koľko stojí psychológ? Ako si ho dovoliť?

Z pohľadu hradenia nákladov, na Slovensku existujú dva spôsoby, ako sa hradí psychologická pomoc. Klient si môže vybrať, či využije hodiny preplácané štátom alebo si zvolí pomoc súkromného psychológa, kde si náklady hradí sám. Oba spôsoby majú svoje výhody a úskalia, preto poďme preskúmať oba spôsoby podrobnejšie.

Dobrá správa na úvod, psychologická pomoc na Slovensku je od začiatku roka 2021 opäť o niečo prístupnejšia pre klientov, ktorí hľadajú bezplatný spôsob. Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP), zdravotná poisťovňa (ZP) Dôvera a ani ZP Union nebudú vyžadovať od svojich poistencov, aby nosili k špecialistom výmenné lístky. (1) Znamená to, že ak chcete navštíviť psychológa, netreba už chodiť k všeobecnému lekárovi, ale rovno viete zájsť za špecialistom — psychológom.

Terapeuticky gauc - ilustracia - ksebe.sk

Koľko stoja psychologické služby?

Jedno zo zásadných kritérií pri výbere psychológa je jeho cena a celkové náklady. Cena za sedenie u súkromných psychológov sa aktuálne na Slovensku pohybuje medzi 30 a 50 € za 50-minútové stretnutie. Pri návšteve psychológa sa zároveň počíta s tým, že sa bude chodiť opakovane, minimálne 10–25x ročne podľa potreby klienta.

Na prvý pohľad sa to môže zdať ako vysoká suma, no dobrou správou je, že klient si vie regulovať frekvenciu návštev a teda náklady sa rozložia do dlhšej doby. Je celkom normálne, že klient chodí na terapiu iba 1–2x do mesiaca. Klient zároveň rozhoduje aj o dĺžke celkovej terapie a môže ju kedykoľvek ukončiť alebo prerušiť.

Čo sa ukrýva za cenou sedení?

Z hodinovej odmeny za psychológa sa môže mnohým zatočiť hlava a dostaviť pocit, že si to jednoducho nemôže dovoliť. Áno, psychologické sedenia sú nákladné, no zároveň poskytujú aj veľkú hodnotu, ktorá násobne prevyšuje investovanú sumu.

 

Ako je to možné?

Peter trpí úzkosťou, no hodiny s odborníkom považuje za príliš drahé. Strachovaním, obavami, rozhodovaním a popisovaním problému strávi približne 2 hodiny v každom jednom dni. Mesačne sa “účet” za úzkosť vyšplhá na 60 hodín. Ak by Peter investoval tento čas na efektívne riešenie úloh v práci, rozvoj svojich schopností alebo vzťahov s blízkymi, nielenže by viedol spokojnejší život, ale pravdepodobne by ani nemusel riešiť otázku peňazí, pretože by v práci napredoval a mohol získať vyšší plat/lepšiu prácu.

Vysoká cena odráža vysoké náklady, ktoré musia psychológovia podstúpiť, aby vôbec mohli psychoterapiu vykonávať.

Okrem štúdia vysokej školy musia psychoterapeuti absolvovať tzv. Psychoterapeutický výcvik, ktorý sa študuje 5–6 rokov nad rámec vysokoškolského štúdia a budúci terapeuti si ho hradia sami. Zároveň, terapeuti sa zo zákona musia celoživotne vzdelávať a absolvovať svoje psychoterapie, intervizie a supervízie.

Nie je neobvyklé, že psychoterapeut začína svoju kariéru na prahu 40-ky. To z dôvodu dlhého štúdia, ale aj nevyhnutnej podmienky terapeuta — vyzretej osobnosti. Zatiaľ, čo napr. školský psychológ sa vie po ukončení vysokoškolského štúdia a určitej praxi dostatočne zapracovať, cesta terapeuta len začína a je oveľa zložitejšia, a teda aj drahšia.

Terapia stoji za to - ilustracia - ksebe.sk

Stojí terapia za to?

Terapia je jednoznačne veľká časová, finančná aj energetická investícia, a predsa jej návratnosť nie je garantovaná. Napriek tomu, investície do seba bývajú tie najlepšie — len si spomeňte na reálnu hodnotu vzdelania, športu, zdravej stravy alebo kultúry. Nedá sa úplne uchopiť priamy vplyv terapie, ale s našimi životmi robí zázraky. Ak je spravovaná múdro, je to investícia — s vysokou návratnosťou, a medzi vybranými ziskami nájdeme urýchlenie rastu, zrelosti, širšie pohľady na život ako taký a v neposlednom rade odznenie príznakov, kvôli ktorým sme za psychológom šli.

Darmo budeme mať skvelé školy, kurzy, znalosti, keď náš psychický stav zabráni tomu, aby sme ich dostatočne využívali a boli schopní naplniť svoj plný potenciál.

Na poisťovňu alebo k súkromníkovi?

Každá minca má dve strany a s terapiami je to rovnaké. Ak chýbajú peniaze, je to jasné. Základná zdravotná starostlivosť — aj tá psychologická — je bezplatná, no jej možnými nevýhodami sú veľký záujem, dlhšie čakacie doby a s tým spojená menšia flexibilita pri výbere termínov.

Bezplatné sedenia, čiže “na poisťovňu”, sú hradené z verejného zdravotníctva a niektorým môže prekážať, že dáta o sedení sa odosielajú do jeho poisťovne. Samozrejme, súkromné dáta ostávajú u psychológa, no ak si chce psychológ nárokovať platbu od poisťovne, musí uviesť kde, kedy a s kým sa sedenie uskutočnilo.

U súkromných psychológov s vlastnou praxou všetky dáta ostávajú u nich “v skrinke”. Ak si človek za terapiu platí, neznamená to automaticky, že nikdy nečaká alebo dostane vždy termín aký si praje, ale existuje väčšia pravdepodobnosť, že súkromný psychológ bude časovo flexibilnejší.

V skutočnosti sa nedá povedať, či sú psychológovia “na poisťovňu” kvalitnejší. Tí, čo sa rozhodli pre spoluprácu s poisťovňami môžu mať najrôznejšie motívy, napr. dlhodobá zmluva so zdravotnou poisťovňou, ktorá im zabezpečuje predvídateľný počet klientov.

Ako je to teda cez tú poisťovňu?

Zdravotná poisťovňa uhrádza maximálne 25 terapeutických sedení za jeden kalendárny rok. Je úplne jedno, či si sedenia rozdelíte do celého roka alebo si ich “miniete” pri intenzívnej práci na sebe. Všetko záleží aj na dohode so psychológom a jeho časových možnostiach. V mimoriadnych prípadoch sa dá ročne preplatiť aj viac sedení. Obvykle však štandardný počet terapií stačí. Samozrejme, v novom roku môžete opäť čerpať hodiny vyčlenené na daný rok.

Osoby do 18 rokov majú samozrejme tiež nárok na terapiu, tam sa však podmienky líšia od veku dieťaťa a jeho potrieb.

Je zvykom, že psychoterapia prebieha za osobnej účasti, no v poslednom čase sa stále viac hovorí o tom, že by poisťovne mohli preplácať aj online terapie. Najlepšie je priamo sa opýtať svojho psychológa, či je takáto možnosť k dispozícií.

V prípade, ak klient, ktorého hradí poisťovňa nepríde na dohodnuté sedenie, terapeut si nemôže od poisťovne nárokovať na úhradu, keďže sa terapia neuskutočnila. Ak sa jedná o ojedinelú záležitosť, psychológovia sú samozrejme zhovievaví. Ak sa klient častejšie nezúčastňuje sedení, terapeut má právo na jeho miesto dosadiť klienta, ktorý si vie lepšie naplánovať svoj čas.

Ak je psychický stav klienta naozaj vážny a musí sa zapojiť aj farmakoterapia (použitie liekov — napríklad pri nespavosti alebo prílišnej úzkosti), psychológ by mal odporučiť psychiatra, kde spoločnými silami nastavia liečbu tak, aby sa vhodne dopĺňali liečivá s psychoterapiou. Lieky teda predpisuje psychiater (nie psychológ) a vo väčšine prípadov sú lieky iba s minimálnym doplatkom.

Či už sa rozhodnete využiť služby súkromných psychológov alebo uprednostníte psychologickú starostlivosť preplácanú poisťovňou, prajeme vám veľa sily a odhodlania na ceste za vašou zmenou.