Profile picture of Eva Šuleková

Eva Šuleková

Rezervovať sedenie

35€ za 50 min

Témy

  • Psychosomatika

  • Bezpečné rodičovstvo

  • Zvládanie stresu

  • Emočná stabilita

  • Zvládanie životných situácií

O Eve

Psychologička so zameraním na psychosomatiku, life balance, rodičovstvo a výchovné problémy. Venuje sa témam, ako sú: stres, vyhorenie (práca, materstvo, vzťah), bezpečná vzťahová väzba (rodinný systém, zdravé vzťahy), zdravý životný štýl (spánok, pohyb, vedomé cvičenia). Zameriava sa na prevenciu a holistický prístup, ktorým pomáha predísť psychickým a somatickým zdravotným problémom. Svoju prax orientuje na vzťahové väzby, psychosomatické problémy a zvládanie životných situácií.

Prístup

V terapii sa zaujíma o klienta holisticky, využíva prvky psychodynamickej / hlbinnej terapie, bezpečnej vzťahovej väzby, transakčnej analýzy a psychosomatiky. Využíva vedené dychové techniky na redukciu psychického a svalového napätia.

Vzdelanie

Warsaw Management university v Bratislave - odbor psychológia
Hlbinná psychoterapia detí a adolescentov v L. Mikuláši - 2.ročné teoreticko - supervízne vzdelávanie (MUDr. Pöthe)
Psychosomatická stáž u MUDr. Hnízdila v Prahe
ABC inštitút - Výcvik v psychoterapeutickej metóde Neurofeedback a Biofeedback

Čo čakať od prvého sedenia?

Prvé sedenie slúži na objasnenie problému, vytvorenie cieľov terapie a konverzáciu o priebehu poradenstva. Je to aj skvelý prvý krok ku nezáväznému spoznaniu terapeuta/tky.

Väčšina sedení momentálne prebieha online ale je to na tebe sa rozhodnúť. Ak si vyberieš online možnosť, je to veľmi jednoduché: ksebe ti zašle pozvánku do kalendára s linkom na Google Hangouts. Jediné čo potrebuješ je súkromný priestor a uvoľniť sa.

Cenník za sedenie:

  • Individuálne:35€/ 50 minút vrátane DPH

Aj keď väčšina terapií prebieha online, môžeš sa rozhodnúť navštíviť Evu aj osobne na:

Sliačska 1, 831 02 Bratislava

Rezervovať sedenie