Profile picture of Erika Chudá

Erika Chudá

Rezervovať sedenie

40€ za 50 min

Témy

  • Úzkostné poruchy

  • Zvládanie stresu

  • Psychosomatické problémy

  • Depresívne poruchy

  • Výchovné problémy

  • Detské poradenstvo

O Erike

Ľudskú psychiku vnímam ako hybnú a dynamickú silu človeka, ktorá dotvára jeho celostný obraz. Mám 5 ročnú prax v oblasti psychológie, začínala som ešte ako študentka, dnes pracujem pod supervíziou klinického psychológa a psychoterapeuta. V praxi sa najčastejšie zaoberám rôznymi typmi problémov, predovšetkým úzkostnými, stresom vyvolanými stavmi, či depresívnym prežívaním.

Prístup

Erika poskytuje psychologické poradenstvo a je vo výcviku metódy Kognitívno-behaviorálnej terapie. S klientom spoločne analyzujeme problém a následne využívame praktické metódy zamerané na redukciu či odstránenie problematického stavu. V prípade problémov spôsobených nadmerným stresom využívam metódu biofeedbacku a neurofeedbacku, v ktorej pomocou spätnej väzby prístroja a počítača vedieme k nácviku zvládania prežívaného stavu.

Vzdelanie

Trnavská Univerzita v Trnave - psychológia,
ABC inštitút - Výcvik v psychoterapeutickej metóde Neurofeedback a Biofeeback

Čo čakať od prvého sedenia?

Prvé sedenie slúži na objasnenie problému, vytvorenie cieľov terapie a konverzáciu o priebehu poradenstva. Je to aj skvelý prvý krok ku nezáväznému spoznaniu terapeuta/tky.

Väčšina sedení momentálne prebieha online ale je to na tebe sa rozhodnúť. Ak si vyberieš online možnosť, je to veľmi jednoduché: ksebe ti zašle pozvánku do kalendára s linkom na Google Hangouts. Jediné čo potrebuješ je súkromný priestor a uvoľniť sa.

Cenník za sedenie:

  • Individuálne:40€/ 50 minút vrátane DPH

Aj keď väčšina terapií prebieha online, môžeš sa rozhodnúť navštíviť Eriku aj osobne na:

Hollého 1078/2, 902 01 Pezinok

Rezervovať sedenie