Profile picture of Andrea Hrašková

Andrea Hrašková

Rezervovať sedenie

40€ za 50 min

Témy

  • Úzkosť

  • Závislosť

  • Poruchy osobnosti

  • Detská psychológia

  • Diagnostika

O Andrei

Aktuálne pôsobím v psychologickom centre Salvus v Bratislave. V praxi sa zameriavam na psychodiagnostiku dospelých a detí a na témy súvisiace so stresom a úzkosťami, spánkom, závislosťami, poruchami osobnosti, k nim zodpovedajúcu diagnostiku a nastavenie najvýhodnejších spôsobov ich zvládania. V oblasti detskej psychológie sa venujem primárne poruchám pamäte a učenia.

Prístup

V praxi využívam metódy neuropsychológie a schématerapie. Neuropsychológia sa zameriava na vzťah medzi štruktúrami a funkciami jednotlivých častí mozgu a ich súvislosť s psychickými procesmi, resp. funkciami a našim správaním. Činnosť mozgu úzko súvisí s tým, aké je naše poznávanie, vnímanie, pamäť a správanie v každodennom živote. V prepojení na metódy schématerapie pracujem s rôznymi časťami ľudského Self - s tými, ktoré škodia, ale aj s tými, ktoré sú užitočné.

Vzdelanie

Univerzita Komenského v Bratislave - psychológia
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave – v atestácii z klinickej psychológie
Neuropsychológia, LF UK v Prahe (2020-súčasnosť)
Slovenský inštitút schématerapie (2020-súčasnosť)

Čo čakať od prvého sedenia?

Prvé sedenie slúži na objasnenie problému, vytvorenie cieľov terapie a konverzáciu o priebehu poradenstva. Je to aj skvelý prvý krok ku nezáväznému spoznaniu terapeuta/tky.

Všetky sedenia momentálne prebiehajú online, aby aj počas ťažkých časov Slováci mali prístup k poradenstvu. Je to veľmi jednoduché: ksebe ti zašle pozvánku do kalendára s linkom na Google Hangouts. Jediné čo potrebuješ je súkromný priestor a uvoľniť sa.

Cenník za sedenie:

  • Individuálne:40€/ 50 minút vrátane DPH

Aj keď väčšina terapií prebieha online, môžeš sa rozhodnúť navštíviť Andreu aj osobne na:

Komárnická 16955/11, 821 03 Bratislava

Rezervovať sedenie